Sällsynta växter

Människor har i alla tider och alla kulturer varit intresserade av att odla växter. Både för att kunna äta dem och för att det innebär en möjlighet att utforma sin närmiljö så att den blir vackrare. Växter kan även innebära skydd, naturliga avgränsningar, skugga och variation i en trädgård. Att skapa miljöer med hjälp av växtlighet är ett fascinerade och lärorikt arbete där det handlar om att såväl kontrollera som att samarbeta med sina plantor. Extra intressant blir det för den som har sällsynta arter i trädgården eller i krukor inne i hemmet.

Växter är en fascinerande hobby

Växter för dig med specialintressen

Det finns ovanliga växter även inom vanliga växtfamiljer. Det finns rosor, pelargoner och chilifrukter som du nästan kan vara ensam om att odla i Sverige. Ibland är de ovanliga för att de är svårodlade eller för att det är nya arter som skickliga odlare fått fram genom korsningar. Det finns också näst intill okända kulturväxter som nu återupptäcks och bevaras. Inte sällan hittar man dem i riktigt gamla trädgårdar. Har du inte råd med exklusiva plantor? Sällsynta plantor behöver dock inte alltid vara dyra.

Ovanliga plantor kan också vara arter som hör hemma i ett t.ex. tropiskt klimat och som bara kan odlas under speciella förhållanden som hög och jämn temperatur samt hög luftfuktighet. För ambitiösa odlare är det dock inga större problem att skapa miljöer där även sådana växter kan trivas. Med hjälp av tekniska lösningar kan vi härma de flesta biotoper, åtminstone inomhus. Mindre plantor kan du odla i ett terrarium eller i ett akvarium. Med ett lock av glas och rätt belysning får du inte bara ljus utan även värme och fukt på köpet, om du kommer ihåg att vattna.

Så får du tag på sällsynta växter

Ett bra sätt att få tag på växter idag är att beställa fröer och eventuellt skott via internet. Oavsett vad du är intresserad av så finns det förmodligen att få tag på via någon av alla så kallade fröbanker och växtbutiker som är tillgängliga för privatpersoner. Flera av dessa är specialiserade på just lite ovanligare arter. Det fina med fröer är att de tål både lagring och transport. Många entusiaster när det gäller sällsynta plantor byter därför gärna fröer med varandra genom att skicka brev med posten.

Sällsynta svenska växter är ett speciellt kapitel. Genom att odla sådana kan du faktiskt bidra till den biologiska mångfalden och kanske till och med hjälpa växterna att överleva. Det finns t.ex. flera väldigt sällsynta orkidéer i landet. Problemet här är att du inte kan gräva upp och plantera om hur som helst ifall växterna är fridlysta. Om plantorna däremot frösår sig kan du lättare göra en insats genom att samla frön och plantera på lämplig plats. Visst är det roligare med en sällsynt, gammal äppelsort än samma fruktträd som alla andra har?

En viktig och belönande hobby

Sällsynta växter kan vara allt från tropiska plantor som inte kan överleva i vårt klimat till klassiska svenska kulturväxter som tyvärr fallit i glömska och mer eller mindre dött ut. Det kan också handla om ovanliga varianter av klassiska arter eller om vilda plantor, buskar och träd som helt enkelt är ovanliga ute i naturen och inte förekommer som trädgårdsväxter. Oavsett vilket så är det belönande och intressant att lära sig mer om och kanske börja odla sällsynta arter. På så sätt kan du faktiskt bidra till att bevara den biologiska mångfalden.